WODA DESZCZOWA

Wykorzystanie wody deszczowej

 

Woda jest najbardziej wartościowym i jednocześnie podstawowym artykułem niezbędnym do życia i dla naszego prawidłowego funkcjonowania.Wprawdzie na ziemi znajduje się ogromna ilość wody , to jednak 97 % tej ilości występuje w postaci niezdatnej do picia słonej wody mórz i oceanów, a z pozostałych 3 % słodkiej wody do wykorzystania bez większych nakładów technicznych jest jedynie 10 % .Ponad 50% zużywanej w gospodarstwie domowym wody pitnej może zostać, bez utraty jakości i komfortu zastąpiona wodą deszczową.

Czyż zatem można nazwać inaczej niż bezmyślnym marnotrawstwem i nieodpowiedzialnością zanieczyszczanie wód przez ludzi oraz fakt, że ze zużywanych codziennie przeciętnie przez jedną osobę 150 litrów wody pitnej spożywanych jest jedynie około 3 litry ?!

Jak wykorzystać deszczówkę?

 

Zasada wykorzystania wody deszczowej jest bardzo prosta: spadająca na dach woda deszczowa trafia poprzez rynny oraz rury spustowe do filtrów, skąd po oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych (liście, kurz) kierowana jest do zbiorników, w których jest magazynowana i przechowywana do późniejszego użycia. Poprzez układ sterująco - pompowy deszczówka dostarczana jest do punktów czerpalnych.
W przypadku bardzo obfitych deszczy nadmiar wody poprzez układ przelewowy odprowadzany jest do kanalizacji lub, co jest z ekologicznego punktu widzenia bardzo pożądane, jest rozsączany w gruncie.
Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli długotrwałą suszą i niedoborem wody, wtedy układ sterujący dopuszcza niezbędną ilość wody pitnej.

50% oszczędności 

 

 

Ponad 50 % wody pitnej można zaoszczędzić stosując deszczówkę, odpowiednio ją filtrując oraz przechowując,do takich zastosowań jak:

 • Pralka
 • Spłukiwanie WC
 • Podlewanie ogrodu
 • Mycie samochodu
 • Mycie podłóg itp.


Obok oczywistych korzyści ekonomicznych wykorzystanie wody deszczowej przyczynia się także do jak najszerzej rozumianej ochrony środowiska:
 

 • Dzięki miękkości deszczówki o 50 % redukuje się zużycie proszków do prania, a także można zrezygnować ze stosowania płynów do płukania tkanin.
 • Osiąga się lepszą jakość prania.
 • Unika się wytrącania kamienia wapiennego mogącego doprowadzić do uszkodzenia pralki.
 • Brak osadu wapnia na WC i pisuarze.
 • Lepszy rozwój roślin podlewanych deszczówką.
 • Miejskie zbiorniki przejmujące nadmiar wody deszczowej mogą mieć mniejszy rozmiar, a przewody kanalizacji burzowej mieć mniejszą średnicę.

Rozsączanie wody deszczowej

 

Chcąc w pełni wykorzystać gospodarcze i ekologiczne zalety stosowania wody deszczowej należy zastosować rozsączanie na własnej działce wydostającej się przelewem wody deszczowej, która zasila wtedy w naturalny sposób pokłady wody gruntowej, przeciwdziałając stałemu obniżaniu się jej poziomu.

Unika się w ten sposób kłopotliwego nieraz podłączania się do kanalizacji, pomijając już fakt, że często istniejąca kanalizacja jest zbyt mała, aby przejąć całą deszczówkę z nowopowstających osiedli lub jest to tylko kanalizacja ściekowa wykluczająca podłączenie deszczówki.
Przy podłączeniu do kanalizacji istnieje często niebezpieczeństwo cofania się ścieków oraz przedostawania się wyziewów kanalizacyjnych.

Nadmiar wody deszczowej może być rozsączany rurami drenarskimi, poprzez studnie chłonne lub odstojniki. Wybór sposobu rozsączania zależy od miejscowych uwarunkowań związanych z budową geologiczną podłoża oraz lokalnymi przepisami budowlanymi.

 Porozmawiajmy o szczegółach Twojego zlecenia. 

 Przeanalizujmy wspólnie problem i znajdźmy najlepsze rozwiązanie. 

 Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób lub 

 prześlij zapytanie ofertowe. 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

 

Proponowani producenci:

Kontakt

 

Wesołowski sp. z o.o.
ul. Dożynkowa 15/1U, 52-311 Wrocław    

 

NIP:8992738752  |  KRS:0000434484

 

 

 

Tel.    71 756 88 80

 

sekretariat@wesolowski.org.pl

Usługi

 

WENTYLACJA I REKUPERACJA

WENTYLACJA KUCHNI

KLIMATYZACJA

POMPY CIEPŁA

SYSTEMY SOLARNE

INSTALACJE GRZEWCZE I GAZOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

INSTALACJE SANITARNE

WODA DESZCZOWA

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA

REGULACJA I POMIARY

INTELIGENTNE BUDYNKI

Projekt i realizacja dla Wesołowski Sp. z o.o. od Spectrum Marketing. Wszelkie prawa zastrzeżone ® Polityka prywatności

Kontakt alarmowy do serwisu:

 

Tel.    +48 798 919 920

 

serwis@wesolowski.org.pl

 

Z nimi współpracujemy

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

sekretariat@wesolowski.org.pl

Tel.    +48 603 890 300

Szybki kontakt: