INSTALACJE SANITARNE

# Instalacje sanitarne Wrocław

 

Pojęcie instalacji sanitarnych w budynkach jest dosyć szerokie i obejmuje takie instalacje jak:
 

- instalacja wody użytkowej ( zimnej, ciepłej i cyrkulacji)

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja przeciwpożarowa

             

Instalacje sanitarne w budynkach zapewniają nam więc nie tylko komfort, ale też bezpieczeństwo.

Instalacja wody użytkowej

 

Zadaniem instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej jest dostarczenie do punktów poboru wody o odpowiedniej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem, z odpowiednią wydajnością i w czasie kiedy występuje na nią zapotrzebowanie. Ważne jest więc, aby instalacja taka działała niezawodnie. Instalacje wodociągowe w budynkach wykonuje się ze stali, miedzi lub szeroko pojętych tworzyw sztucznych. Każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety i zadaniem naszej firmy jest między innymi pomoc w wyborze najbardziej optymalnego wariantu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej   

 

 

Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków z budynku i unieszkodliwienie ich. Niepoprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja kanalizacyjna pociąga za sobą szereg niedogodności, między innymi:

- brak możliwości odpływu ścieków;

- nieprzyjemne zapachy w domu;

- nadmierny hałas spowodowany przepływem ścieków.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby instalacje kanalizacyjne były zaprojektowane i wykonane tak, aby nie były one w żaden sposób uciążliwe dla użytkowników.

Instalacja p.poż.

 

Cechą charakterystyczną instalacji przeciwpożarowych jest fakt, że ogromna większość z nich nie zostanie nigdy użyta. Nie oznacza to jednak, że jest ona najmniej ważna w budynkach. W razie konieczności użycia instalacji przeciwpożarowej jej wadliwe działanie może być katastrofalne w skutkach.

            Wyróżniamy trzy rodzaje instalacji przeciwpożarowych:

- instalacja hydrantowa;

- instalacja zraszaczowa;

- instalacja tryskaczowa.

            W instalacji hydrantowej woda do gaszenia pożarów rozprowadzana jest przewodami w budynku i doprowadzana do hydrantów, bądź zaworów hydrantowych. Gaszenie pożaru w budynku, w którym znajduje się instalacja hydrantowa odbywa się z udziałem osób obsługujących hydranty.

            Instalacje tryskaczowe, w przeciwieństwie do instalacji hydrantowych, w przypadku wystąpienia pożaru działają samoczynnie. Po użyciu instalacji tryskaczowej następuje konieczność wymiany tryskaczy.

            Instalacje zraszaczowe mogą działać samoczynnie, bądź mogą być uruchamiane ręcznie. Po ich użyciu nie ma konieczności wymiany żadnych elementów instalacji.

 Porozmawiajmy o szczegółach Twojego zlecenia. 

 Przeanalizujmy wspólnie problem i znajdźmy najlepsze rozwiązanie. 

 Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób lub 

 prześlij zapytanie ofertowe. 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

 

 

Kontakt

 

Wesołowski sp. z o.o.
ul. Dożynkowa 15/1U, 52-311 Wrocław    

 

NIP:8992738752  |  KRS:0000434484

 

 

 

Tel.    71 756 88 80

 

sekretariat@wesolowski.org.pl

Usługi

 

WENTYLACJA I REKUPERACJA

WENTYLACJA KUCHNI

KLIMATYZACJA

POMPY CIEPŁA

SYSTEMY SOLARNE

INSTALACJE GRZEWCZE I GAZOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

INSTALACJE SANITARNE

WODA DESZCZOWA

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA

REGULACJA I POMIARY

INTELIGENTNE BUDYNKI

Projekt i realizacja dla Wesołowski Sp. z o.o. od Spectrum Marketing. Wszelkie prawa zastrzeżone ® Polityka prywatności

Kontakt alarmowy do serwisu:

 

Tel.    +48 798 919 920

 

serwis@wesolowski.org.pl

 

Z nimi współpracujemy

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

sekretariat@wesolowski.org.pl

Tel.    +48 603 890 300

Szybki kontakt: